Giới thiệu Tập Đoàn

TRIẾT LÝ DOANH NGHIỆP

Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến chất lượng và dịch vụ của mình nhằm tối đa hóa quyền lợi cho khách hàng mà thông qua đó đảm bảo sự phồn vinh cho tập thể cán bộ, công nhân viên của công ty cũng như trách nhiệm chia sẻ thành công của doanh nghiệp mình với xã hội.

SỨ MỆNH

Kiến tạo giá trị – Đáp ứng cộng đồng

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn sản xuất và thương mại dịch vụ hàng đầu trong 3 lĩnh vực

  • Sản xuất sơn dân dụng và công nghiệp
  • Thương mại xuất nhập khẩu hóa chất và nguyên liệu thô.
  • Dịch vụ khách sạn, lưu trú.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: HỢP TÂM LỰC – KIẾN VĨ NGHIỆP

Con người là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp, người có tâm có năng lực là báu vật của doanh nghiệp. Khi những con người đó đem tài năng và thế mạnh riêng của mình cùng chung chí hướng xây dựng doanh nghiệp thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ lớn mạnh. Sự nghiệp lớn của doanh nghiệp thành công cũng là sự thành công của các thành viên trong doanh nghiệp.

NỀN TẢNG CỦA THÀNH CÔNG

  • Con người: Chúng tôi trân trọng và tạo mọi nguồn lực, cơ hội cho các thành viên phát huy thế mạnh của mình.
  • Chất lượng cao: Chúng tôi luôn ý thức cao nhất rằng hạnh phúc của mình, gia đình mình và xã hội được đảm bảo bằng việc giữ vững chất lượng và dịch vụ ở mức cao nhất.
  • Sự cải tiến: Trong một thế giới luôn vận động và thay đổi chúng tôi cũng không thể nằm ngoài quy luật vận động đó. Việc dự báo nhu cầu của thị trường và định hướng tương lai có thành công được đều lấy nền tảng từ những cải tiến và thay đổi trong nghiên cứu, sản xuất thực tiễn và dịch vụ thực tiễn.
  • Đạo đức: Quyền lợi của cá nhân, tập thể, đối tác được đảm bảo công bằng và bền vững dựa trên nền tảng của đạo đức trong mỗi con người. Phần thưởng thực sự chỉ đến từ những thành công tôn quý.
  • Cùng thịnh vượng: Chúng tôi không muốn cô đơn trên một đỉnh thành công. Theo chúng tôi hạnh phúc chỉ thực sự có được khi bạn có được những người bạn hạnh phúc khác ở bên.