Tầm nhìn – Sứ mệnh

TRIẾT LÝ DOANH NGHIỆP

AIC Holding và các thương hiệu, công ty con cam kết không ngừng cải tiến chất lượng và dịch vụ của mình nhằm tối đa hóa quyền
lợi cho khách hàng mà thông qua đó đảm bảo sự phồn vinh cho tập thể cán bộ công nhân viên của công ty cũng như thực hiện trách nhiệm chia sẻ thành công của doanh nghiệp mình với xã hội.

SỨ MỆNH

Kiến tạo giá trị – Đáp ứng cộng đồng

Tạo ra các giá trị thỏa mãn mong ước của cộng đồng

TẦM NHÌN

Trở thành tập đoàn sản xuất và thương mại dịch vụ hàng đầu trong 3 lĩnh vực

  • Sản xuất sơn dân dụng và công nghiệp
  • Thương mại xuất nhập khẩu hóa chất và nguyên liệu thô
  • Dịch vụ khách sạn, lưu trú