Triết lý doanh nghiệp

Chúng tôi cam kết không ngừng cải tiến chất lượng và dịch vụ của mình nhằm tối đa hóa quyền lợi cho khách hàng mà thông qua đó đảm bảo sự phồn vinh cho tập thể cán bộ, công nhân viên của công ty cũng như trách nhiệm chia sẻ thành công của doanh nghiệp mình với xã hội.

TẦM NHÌN

Chúng tôi luôn xác định sản phẩm của mình khi đến tay khách hàng phải là những sản phẩm  có chất lượng cao, giá thành hợp lý. Người tiêu dùng trực tiếp được hưởng lợi từ chất lượng sản phẩm, đối tác được yên tâm tiêu thụ, phân phối và liên tục tăng trưởng. Với những cam kết trên chúng tôi hướng tới vị trí doanh số top 10 toàn ngành sơn Việt Nam (bao gồm cả doanh nghiệp FDI) và top 3 các nhà sản xuất lớn trong nước.

SỨ MỆNH

Tạo ra các giá trị thỏa mãn mong ước cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Hợp tâm lực – Kiến vĩ nghiệp.

Con người là tài sản quan trọng nhất của doanh nghiệp, người có tâm có năng lực là báu vật của doanh nghiệp. Khi những con người đó đem tài năng và thế mạnh riêng của mình cùng chung chí hướng xây dựng doanh nghiệp thì chắc chắn doanh nghiệp sẽ lớn mạnh. Sự nghiệp lớn của doanh nghiệp thành công cũng là sự thành công của các thành viên trong doanh nghiêp.

NỀN TẢNG CỦA THÀNH CÔNG.

Con người: Chúng tôi trân trọng và tạo mọi nguồn lực, cơ hội cho các thành viên phát huy thế mạnh của mình.

Chất lượng cao: Chúng tôi luôn ý thức cao nhất rằng hạnh phúc của mình, gia đình mình và xã hội được đảm bảo bằng việc giữ vững chất lượng và dịch vụ ở mức cao nhất.

Sự cải tiến: Trong một thế giới luôn vận động và thay đổi chúng tôi cũng không thể nằm ngoài quy luật vận động đó. Việc dự báo nhu cầu của thị trường và định hướng tương lai có thành công được đều lấy nền tảng từ những cải tiến và thay đổi trong nghiên cứu, sản xuất thực tiễn và dịch vụ thực tiễn.

Đạo đức: Quyền lợi của cá nhân, tập thể, đối tác được đảm bảo công bằng và bền vững dựa trên nền tảng của đạo đức trong mỗi con người. Phần thưởng thực sự chỉ đến từ những thành công tôn quý.

Cùng thịnh vượng: Chúng tôi không muốn cô đơn trên một đỉnh thành công. Theo chúng tôi hạnh phúc chỉ thực sự có được khi bạn có được những người bạn hạnh phúc khác ở bên.